Certificering

Het beleid van HSM is er op gericht een constante en beheerste kwaliteit te handhaven voor al haar produkten en diensten op het gebied van aanleg, renovatie en beheer van sportvelden en recreatieterreinen. Gelet wordt daarbij op het veilig, gezond en milieuverantwoord uitvoeren van werken en het voldoen aan wet- en regelgeving. De kwaliteit wordt gewaarborgd doordat wij werken volgens de normen van de hieronder genoemde kwaliteitssystemen.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van HSM voldoet aan de eisen gesteld in de normen:

  • NEN-EN-ISO 9001:2008
  • VCA** 2008/5.1

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

HSM streeft ernaar maatschappelijk verantwoord te ondernemen en dit ook uit te dragen naar haar opdrachtgevers, medewerkers en omgeving. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen is intern en extern geborgd in certificaten, werkafspraken, instructies en gedragscodes welke te maken hebben met omgang met elkaar, het milieu en met risico’s en bedreigingen. Ook ten aanzien van de inzet van materieel blijft HSM alert op de markt. Daar waar mogelijk gaan wij over op hybride of elektrisch aangedreven machines waarbij vooral de keuze wordt gemaakt op omgeving en functionaliteit. Omgaan met afvalstoffen en aftanken van het machinepark gebeurt milieubewust.

Certificeringen:

pdf certificaat VCA-2248-1

pdf Certificaat QMS-2248-1

pdf certificaat EMS-2248-1

pdf certificaat -2248CO2

Co2 Prestatieladder

klik hier voor meer informatie over onze Co2 prestatieladder

Reacties zijn gesloten.